בקשה לאיסוף שטיח לניקוי מקצועי

תודה! נהיה בקשר בימים הקרובים